Pravidla

Definice pojmů

 1. Veřejnost – uživatelé mobilních aplikací, kteří posílají nominace a hlasují v jednotlivých kategoriích
 2. Odborná porota – programový board COMMUNICATION WEDNESDAY doplněný o významné osobnosti mobilního, telekomunikačního a internetového světa vybrané pořadatelem

Pravidla

 1. Pořadatelem ankety Mobilní aplikace roku 2011 (dále jen „anketa“) je společnost Internet Info, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 41, Praha 6, IČ: 25648071, vydavatel serveru Lupa.cz.
 2. Cílem ankety je zvolit nejzajímavější a nejprospěšnější českou aplikaci pro mobilní telefony napříč platformami.
 3. Veřejnost do jednotlivých kategorií nejprve nominuje podle podmínek nominací.Odborná porota roztřídí nominované aplikace do několika kategorií. Veřejnost poté svým hlasováním určí jejich finální pořadí – v kategoriích i celkově.
 4. Pro hlasování veřejnosti o finálním pořadí nesmí být mobilní aplikace nominována více než v jedné kategorii.
 5. Pokud byla mobilní aplikace vybrána a oceněna v některém z minulých ročníků ankety, případně cenou Creative Communication Award, nemůže již být nominována pro finální hlasování podruhé. Pouze pokud by v konkrétním případě došlo k výraznému posunu či vývoji, který dává závažný důvod k tomu, aby byl projekt oceněn znovu, může jej odborná porota nominovat opětovně.
 6. Všichni nominující i hlasující se svou účastí v anketě zavazují respektovat její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu ankety a případně změnit nebo upravit pravidla ankety nebo ji i zrušit.

Podmínky nominací

 1. Do ankety mohou být zařazeny pouze mobilní aplikace z produkce vývojářů s daňovým domicilem v České či Slovenské republice.
 2. Své nominace do jednotlivých kategorií podává veřejnost podle těchto podmínek nominací a pomocí nominačního formuláře na stránkách ankety od 1. března do 10. dubna 2011.
 3. V průběhu ankety může jeden nominující prostřednictvím Internetu nominovat více aplikací.
 4. Nominovat své aplikace mohou také jejich vývojáři, provozovatelé či výrobci, a to stejným způsobem jako ostatní veřejnost v rámci nominačního formuláře. Je povoleno, aby provozovatelé služeb aktivně vyzývali své podporovatele k nominacím v anketě.
 5. Z nominací budou vyloučeny projekty pořadatele.
 6. Z nominací budou vyloučeny veškeré aplikace s pornografickou tématikou nebo porušující platné zákony České republiky. Vyloučeny budou rovněž aplikace šířící či podporující národnostní, rasovou, náboženskou nebo jinou srovnatelnou nesnášenlivost či xenofobii.
 7. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu výše uvedeným pravidlům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a případně i tímto způsobem zvýhodněný projekt nebo subjekt z ankety vyřadit. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové nominování (např. softwareoví roboti apod.) nebo pokus o ně.

Podmínky hlasování

 1. Veřejné hlasování, které určí pořadí v osmi kategoriích i absolutního vítěze, proběhne od 18. dubna do 18. května 2011 na stránkách ankety.
 2. Hlasující mohou vybrat v každé kategorii jednu nominovanou aplikaci. Tímto se vybranému subjektu přidělí jeden hlas. V průběhu soutěže se může jeden hlasující zúčastnit hlasování prostřednictvím Internetu jen jednou, přičemž není nutné vyplnit všechny kategorie, stačí hlasovat alespoň v jedné kategorii. Ve chvíli, kdy je hlasování definitivně potvrzeno, není již možné volbu změnit.
 3. Hlasovat pro své projekty mohou také jejich provozovatelé či výrobci, a to stejným způsobem jako ostatní veřejnost v rámci hlasovacího formuláře. Je povoleno, aby provozovatelé služeb aktivně vyzývali své podporovatele k hlasování v anketě.
 4. Po ukončení hlasování dojde k sečtení hlasů a vyhlášení prvních míst v každé kategorii. Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční 1. června 2011.
 5. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu výše uvedeným pravidlům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a zvýhodněný projekt nebo subjekt z ankety případně vyřadit. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové hlasování (např. softwareoví roboti apod.) nebo pokus o ně.
 6. Po ukončení hlasování dojde ke slosování hlasů. Vylosovaní hlasující obdrží ceny od provozovatele a partnerů. Výherci se musejí o cenu přihlásit do 30 dnů. Na cenu není právní nárok.
 7. Z losování jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele i jejich příbuzní.