Pravidla

Definice pojmů

1. Veřejnost - uživatelé mobilních a tabletových aplikací, kteří posílají nominace a hlasují v jednotlivých kategoriích.

2. Odborná porota – významné osobnosti mobilního, telekomunikačního a internetového světa vybrané pořadatelem.


Kategorie

Hodnocení veřejnosti

 • Aplikace pro lepší svět (kategorie je pod záštitou společnosti T-Mobile) - aplikace, prostřednictvím kterých chcete pomoci neziskovému sektoru nebo znevýhodněným skupinám lidí, či přispět k řešení společenského problému a podpoře občanské společnosti. Vítěz kategorie získá Apple iPad Air 2, který do soutěže věnoval T-Mobile Czech Republic.


 • E-commerce aplikace – pokud rádi nakupujete online, potom nominujte aplikace, které vám usnadňují život a díky kterým nemusíte stát dlouhé fronty v obchodech. Pokud vás zaujala svoji funkčností a snadností, pak nám o ní dejte vědět.


 • Klientský servis – mobilní operátoři, bankovní instituce a mnoho dalších se stará o vás, své zákazníky. Nominujte ty, kteří to dělají nejlépe a jejich péče stojí za to.


 • Média - pokud sbíráte po cestě do práce, školy atd. aktuální informace o dění doma i ve světě, hledáte důležité informace nebo chcete vědět, jaké bude počasí, řekněte nám, které aplikace k tomu využíváte.


 • Hry – máte rádi adrenalin, či jen namáhání mozku v logické hře a vítězství nad svým telefonem? Nominujte tu, která vás maximálně pohltila.


 • Životní styl – nominujte aplikace, které vám vyhledají aktuální informace o dění v kultuře, vzdělání, nebo vám najdou zábavu na večer i to, jak, čím a kudy se tam dostat.


 • Novinka roku – mobilní aplikace, která spatřila světlo světa v shopech od 1. 1. 2014 a je stále dostupná ke stažení.


 • Tabletovka roku – zvolte vaši nejoblíbenější aplikaci, kterou používáte na tabletu.


 • Absolutní vítěz - aplikace, která od veřejnosti získá nejvíce hlasů v hlasování.


Hodnocení odborné poroty

 • Marketingová inspirace – odborná porota vybere z aplikací, které postoupí do finálního hlasování, inovativní, originální či inspirativní aplikaci, která zvýšila povědomí o poskytované službě, produktu nebo značce.

 • Počin roku – výrazná událost nebo projekt, který obohatil či pročísnul vlny trhu s mobilními aplikacemi.

Speciální ocenění:

 • Zvláštní cena ExperienceU – cena pro mobilní aplikaci, která dosáhne nejlepších výsledků v expertním posouzení oblasti User Experience. Hodnocené budou vítězné aplikace v každé kategorii pro kterou hlasovala veřejnost.

 • Zvláštní cena Blind Friendly – cena pro mobilní aplikaci, která dosáhne nejlepších výsledků v expertním a uživatelském testu přístupnosti. Hodnoceny budou vítězné aplikace v každé kategorii, pro kterou hlasovala veřejnost.


Pravidla

1. Pořadatelem ankety Mobilní aplikace roku 2015 (dále jen „anketa“) je společnost Internet Info, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00, Praha 6, IČ: 25648071.

2. Cílem ankety je zvolit nejzajímavější a nejprospěšnější českou nebo slovenskou aplikaci pro mobilní telefony a tablety napříč platformami.

3. Veřejnost do jednotlivých kategorií nejprve nominuje aplikace prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ankety. V průběhu ankety může jeden nominující nominovat více aplikací. Čím více nominací aplikace získá, tím se zvyšuje šance na postup do finálního hlasování.

4. Nominace je bez poplatku.

5. Odborná porota zkontroluje správné zařazení nominovaných aplikací v jednotlivých kategoriích. V případě, že porota uzná, že aplikace je zařazena ve špatné kategorii, má právo ji přesunout. Porota podle počtu nominačních hlasů veřejnosti a hodnocení uživatelů (Google play, App store, Windows phone a dalších) nominace protřídí. Do finálního hlasování postoupí z nominace max. 20 aplikací pro každou kategorii.

6. Finální pořadí v jednotlivých kategoriích, které jsou určeny pro hlasování veřejnosti, určí veřejnost prostřednictvím hlasovacího formuláře na stránkách ankety.

7. Pro hlasování veřejnosti o finálním pořadí nesmí být mobilní aplikace nominována více než v jedné kategorii.

8. Odborná porota určí vítěze v kategoriích: Marketingová inspirace a Počin roku.

9. Nejlepší UX mobilní aplikace roku určí odborná porota divize ExperienceU agentury Dobrý web na základě testování.

10. Nejpřístupnější aplikaci určí experti z Blind Friendly Web na základě testování.

11. Pokud byla mobilní aplikace vybrána a oceněna v některém z minulých ročníků ankety, nemůže již být nominována pro finální hlasování podruhé. Pouze pokud by v konkrétním případě došlo k výraznému posunu či vývoji, který dává závažný důvod k tomu, aby byl projekt oceněn znovu, může být znovu nominována.

12. Nominovat a hlasovat pro své aplikace mohou také jejich vývojáři, provozovatelé či výrobci, a to stejným způsobem jako ostatní veřejnost v rámci nominačního a hlasovacího formuláře. Je povoleno, aby provozovatelé služeb aktivně vyzývali své podporovatele k nominacím a hlasování v anketě.

13. Z nominací budou vyloučeny projekty pořadatele.

14. Z nominací budou vyloučeny veškeré aplikace s pornografickou tématikou nebo porušující platné zákony České republiky. Vyloučeny budou rovněž aplikace šířící či podporující národnostní, rasovou, náboženskou nebo jinou srovnatelnou nesnášenlivost či xenofobii.

15. Hlasující ve finálním hlasování mohou vybrat v každé kategorii jednu nominovanou aplikaci. Tímto se vybranému subjektu přidělí jeden hlas. V průběhu soutěže se může jeden hlasující zúčastnit hlasování jednou, přičemž není nutné vyplnit všechny kategorie, stačí hlasovat alespoň v jedné kategorii. Ve chvíli, kdy je hlasování definitivně potvrzeno, není již možné volbu změnit.

16. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu výše uvedeným pravidlům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a případně i tímto způsobem zvýhodněný projekt nebo subjekt z ankety vyřadit. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové nominování (např. softwareoví roboti apod.) nebo pokus o ně.

17. Všichni nominující i hlasující se svou účastí v anketě zavazují respektovat její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu ankety a případně změnit nebo upravit pravidla ankety nebo ji i zrušit.

18. Po ukončení hlasování dojde ke slosování hlasů. Vylosovaní hlasující obdrží ceny od pořadatele a partnerů. Výherci se musejí o cenu přihlásit do 30 dnů. Na cenu není právní nárok.

19. Z losování jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a jejich příbuzní.

20. Cena pro vývojáře v kategorii Mobilní aplikace roku 2015 (bannerová kampaň na serverech spol. Internet Info v hodnotě 150 000 Kč) je určena na propagaci vítězné aplikace a je třeba ji vyčerpat do 3 měsíců od slavnostního vyhlášení. Po vypršení této doby, není již možné kampaň vyčerpat.