Pravidla

Definice pojmů

1. Veřejnost – uživatelé mobilních aplikací, kteří posílají nominace a hlasují v jednotlivých kategoriích
2. Odborná porota – významné osobnosti mobilního, telekomunikačního a internetového světa vybrané pořadatelem


Kategorie

Hodnocení veřejnosti

  • Aplikace pro lepší svět – aplikace, které prostřednictvím moderní komunikační technologie napomáhají v řešení určitého společenského problému, ať už v oblasti ochrany planety, podpory rozvoje občanské společnosti nebo pomoci neziskovému sektoru, či znevýhodněným skupinám lidí
  • Cestování a doprava – aplikace, které usnadňují život při cestování nebo souvisejí s individuální či hromadnou dopravou (např. mapy, jízdní řády, navigace…)
  • Finance – aplikace z bankovního nebo pojišťovacího sektoru, nástroje pro správu financí, finanční produkty, burzovní data a obchodování
  • Hry, zábava a volný čas – aplikace, které vám zkrátí chvilku nebo delší chvíli 
  • Business – aplikace a nástroje určené pro zvýšení efektivity pracovních činností, úkolů a procesů 
  • Média – aplikace obsahového charakteru
  • Vzdělání a kultura – aplikace rozšiřující vaše informační a umělecké obzory
  • Mobilní aplikace roku 2013 – mobilní aplikace, která získá největší počet hlasů (absolutní vítěz)

Hodnocení odborné poroty

  • Cena odborné poroty - zvláštní cena, kterou udělí odborná porota.

Zvláštní cena ExperienceU

  • Nejlepší UX mobilní aplikace roku 2013 – cena pro mobilní aplikaci, která dosáhne nejlepších výsledků v expertním posouzení oblasti User Experience. Hodnocené budou vítězné aplikace v každé kategorii.

Pravidla

1. Pořadatelem ankety Mobilní aplikace roku 2013 (dále jen „anketa“) je společnost Internet Info, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00, Praha 6, IČ: 25648071, vydavatel serveru Lupa.cz.
2. Cílem ankety je zvolit nejzajímavější a nejprospěšnější českou nebo slovenskou aplikaci pro mobilní telefony napříč platformami.
3. Veřejnost do jednotlivých kategorií nejprve nominuje aplikace prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách ankety nebo mobilní aplikace. V průběhu ankety může jeden nominující nominovat více aplikací.
4. Odborná porota zkontroluje správné zařazení nominovaných aplikací v jednotlivých kategoriích. Odborná porota má právo nominace doplnit o tzv. Divokou kartu a podle počtu nominačních hlasů a hodnocení shopů nominace protřídit. Veřejnost poté svým hlasováním určí finální pořadí v jednotlivých kategoriích, které jsou určeny pro hlasování veřejnosti, a to prostřednictvím hlasovacího formuláře na stránkách ankety a v mobilní aplikaci.
5. Pro hlasování veřejnosti o finálním pořadí nesmí být mobilní aplikace nominována více než v jedné kategorii.
6. Odborná porota určí vítěze v kategoriích: Aplikace s nejlepším User Experience a Cena odborné poroty.
7. Pokud byla mobilní aplikace vybrána a oceněna v některém z minulých ročníků ankety, nemůže již být nominována pro finální hlasování podruhé. Pouze pokud by v konkrétním případě došlo k výraznému posunu či vývoji, který dává závažný důvod k tomu, aby byl projekt oceněn znovu, může být znovu nominován.
8. Nominovat a hlasovat pro své aplikace mohou také jejich vývojáři, provozovatelé či výrobci, a to stejným způsobem jako ostatní veřejnost v rámci nominačního formuláře. Je povoleno, aby provozovatelé služeb aktivně vyzývali své podporovatele k nominacím v anketě.
9. Z nominací budou vyloučeny projekty pořadatele.
10. Z nominací budou vyloučeny veškeré aplikace s pornografickou tématikou nebo porušující platné zákony České republiky. Vyloučeny budou rovněž aplikace šířící či podporující národnostní, rasovou, náboženskou nebo jinou srovnatelnou nesnášenlivost či xenofobii.
11.
 Hlasující ve finálním hlasování mohou vybrat v každé kategorii jednu nominovanou aplikaci. Tímto se vybranému subjektu přidělí jeden hlas. V průběhu soutěže se může jeden hlasující zúčastnit hlasování jednou prostřednictvím Internetu a jednou prostřednictvám mobilní aplikace, přičemž není nutné vyplnit všechny kategorie, stačí hlasovat alespoň v jedné kategorii. Ve chvíli, kdy je hlasování definitivně potvrzeno, není již možné volbu změnit.
12. Pokud vznikne podezření, že došlo k nekalému ovlivnění výsledků odporujícímu výše uvedeným pravidlům, má pořadatel právo učinit přiměřená opatření a případně i tímto způsobem zvýhodněný projekt nebo subjekt z ankety vyřadit. Za nekalé jednání se považuje mimo jiné též jakékoli automatizované nebo strojové nominování (např. softwareoví roboti apod.) nebo pokus o ně.
13. Všichni nominující i hlasující se svou účastí v anketě zavazují respektovat její pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu ankety a případně změnit nebo upravit pravidla ankety nebo ji i zrušit.